Головна » 2016 » Грудень » 27 » «Веселі старти» - свято сили і спритності
14:14
«Веселі старти» - свято сили і спритності

«Завтра о десятій, при­ходьте, не пошкодуєте» - привітно запрошувала жвава жіночка. Це - Дени­сова Єлизавета Андріїв­на, майстер своєї справи, вона веде уроки фізичної та лікувальної культури в Старозбур’ївській спе­ціальній школі-інтернаті протягом 45 років. Зі слів директора цього навчаль­но-виховного закладу Андрієць Наталії Георгіївни, Єлизавета Андріївна на­лежить до, так званого, «золотого фонду школи». Вона має в трудовій книж­ці лише один запис дов­жиною майже у пів століт­тя. «Активна, життєрадіс­на і позитивна», - ось так про неї відгукуються коле­ги. І куди ж саме запро­шувала пропагандистка здорового способу жит­тя? На спортивне дійство - «Веселі старти».

На дворі трохи сніжить. А в залі - по-святковому затишно. Готується до роботи компетентне журі: Волосковець Тетяна Ва­силівна (вчитель), Букало Людмила Василівна (педагог-організатор), Тро­ян Алла Гайківна (вихо­ватель), Іващенко Вале­рій Володимирович (вчи­тель), Саморфельд Ірина Вікторівна (соціальний пе­дагог). До школи прибув гість - представник орга­нізації «Інваспорт» Юрій Щербій.

Милували око приєм­ними кольорами спортив­ний реквізит та гарні ко­стюми. Усі яскраві і все яскраве - тут немає місця похмурості, все заохочує до занять! Розкладені лінії старту та фінішу, і вести­бюль школи швидко перетворено на спортивну за­лу. На долівку лягли жов­то-синій та зелено-червоний мати, а неподалік розмістився різнокольо­ровий величезний м’яч.

«Веселі старти» в шко­лі-інтернаті проводять­ся кожного року. Це сим­волічна передача сили та спритності від випускни­ків до малечі. І недарем­но це дійство проходить напередодні Дня свято­го Миколая, адже він до­помагає започатковувати і реалізовувати різноманіт­ні справи.

Передається спор­тивний старт від 9 кла­су восьмикласникам і на спортивне крило ста­ють початківці: 1-2 кла­си. Свою спритність спо­чатку демонструють стар­ші команди, представники команд починають «ман­друвати» на величезно­му м’ячі. Дронь Микола у цій номінації був неперевершеним! Естафета за допомогою кеглів, м’ячів та обручів зчинила в залі ажіотаж. Навіть «непідкуп­не» журі теж почало вболі­вати. Зрештою, перемог­ла дружба: 25:25.

Маленька Галина Омелюх розповіла віршик-звернення до Миколайчика. До неї приєдналася уче­ниця 4 кл. Оксана Про­копенко. Діти отримали пригарнесенькі смайлики.

До антракту змагали­ся старші, а після - ма­люки. Підтримати маленьких приїхав Проточенко Мико­ла - випускник минулого року, який свого часу був переможцем шкільних зма­гань, брав участь в обласних і ра­йонних. Загоруйко Мишко та ді­вчатка з друго­го класу вправ­но показали гім­настичні місточ­ки. Менші шко­лярі вдало пе­рейняли старт своїх старших товаришів і до­стойно пройшли змаган­ня в естафеті. Під бурх­ливі оплески 9 клас давав дорогу учням 6,7,8 класів, тим, хто надалі захищати­ме честь школи на зма­ганнях районного і облас­ного рівнів.

Досвід «ходьби по боло­ту», пересовуючи підстав­ки, перейняли достойно. У цьому конкурсі яскраво простежувалось застосу­вання прийомів раціона­лізаторства, новаторства та дотепності. Майстра­ми «виживання на боло­ті» стали Кіба Павло, Ярига Ігор, Плотніков Геннадій. Ці хлопці і на болоті виживуть, і знайдуть вихід з будь-якої життєвої ситуа­ції. І це радує!

Багато разів віджалися від долівки дев’ятиклас­ники Кіба Павло та Ярига Ігор, не відставали від них і молодші - Ремез Олек­сандр, Колосов Дмитро, Кіба Артем. А Хрущ Мак­сим і Пограаничний Ілля наче і не були новеньки­ми у шкільному колективі.

Особлива по­дяка Дяку Ві­талію - капі­тану команди, спортсмену, лі­деру класу, Кібі Павлу, який вже зараз є великою надією у спор­ті та активним учасникам з об­меженими рухо­вими можливос­тями:   Затолоці Максиму (2 кл.), Зінчуку Макси­му (2 кл.), Ре­мез Олександру (4 кл.). А Вере­тельник Микола з 1 класу особисто для членів журі виявив бажання продекламувати гарного зимового віршика.

Гість з «Інваспорту» Щербій Юрій був дуже вдячний дітям за подаро­ваний гарний настрій. Денисова Є.А. побажала ви­хованцям здоров’я і ща­стя, закладу - довгих літ процвітання, висловила подяку керівництву шко­ли за створення по домашньому затишної атмо­сфери, за злагоду у дитя­чій сім’ї, активну участь у спортивному житті. Єли­завета Андріївна наго­лосила, що вже 12 років школа співпрацює з «Інваспортом». Велика вдяч­ність директору спорт-школи інвалідів Малашенку Руслану Анатолійови­чу та директору Херсонського обласного центру фізичної культури і спор­ту інвалідів Міщенку Іва­ну Івановичу. Саме зав­дяки цим людям вихован­ці Старозбур’ївської спеціальної школи-інтернату мають можливість бра­ти участь у різноманіт­них змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів.

У своєму виступі дирек­тор школи Андрієць Н.Г. відзначила: виховання ді­тей у спортивному дусі - одне із пріоритетних за­вдань. У навчальному за­кладі працює реабілітаці­йний осередок. Та все ж ще багато чого потрібно: футбольні м’ячі, фітболи, тенісний стіл. Хотілося б придбати також ігровий майданчик для молодших школярів.

Змагання «Веселі стар­ти» закінчились. Усі учас­ники потягнулися до кабі­нету своєї «фізкультурної мами». Обвішана з усіх боків вихованцями, Єли­завета Андріївна лагідно пригортала їх, дарувала лагідну посмішку.

Переглядів: 120 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0